Kontrast
Kontakt
Miejskie Przedszkole nr 1 w Bochni
Strona głowna  /  Model nauczania
Model nauczania
MODEL NAUCZYCIELA W NASZYM PRZEDSZKOLU:
 1. posiada pełne kwalifikacje do pracy pedagogicznej z małymi dziećmi;
 2. charakteryzuje się szczególnymi cechami osobowościowymi, intelektualnymi, dydaktycznymi i wychowawczymi, które sprzyjają pełnemu rozwojowi dziecięcej aktywności;
 3. pożądane cechy nauczyciela (animatora zmian):
 • elastyczność w postępowaniu;
 • umiejętność twórczego przystosowania się do zmian;
 • pomysłowość;
 • wysoki poziom wiedzy;
 • twórczość w formułowaniu problemów i poglądów;
 • samodzielność w poszukiwaniu nowych metod i środków;
 • otwartość na problemy dzieci;
 • dążenie do odnoszenia przez wychowanków sukcesów;
 • wychowywanie ich na ludzi o szerokich horyzontach myślowych, aktywnie i twórczo przekształcających rzeczywistość;
 • świadomość własnej roli jako autorytetu;
 • odpowiedzialność za człowieka w jego całościowej formie oraz nieustanna refleksja metodyczna;
 • dążenie do zrozumienia dotychczasowych doświadczeń dziecka;
 • poszanowanie potrzeb dziecka, akceptowanie wyrażanych poglądów, ukierunkowanie podejmowanych działań;
 • rozpoznawanie motywów postępowania, dyskretne współuczestniczenie w budowaniu swoistej hierarchii wartości;
 • sprzyjanie dziecięcej aktywności, która jest jednym z głównych czynników decydujących o dynamice rozwoju dziecka, a przejawia się przede wszystkim poprzez samodzielnie podejmowaną działalność zabawową;
 • inicjuje samorzutne, spontaniczne zabawy dziecięce, podtrzymuje ich przebieg, dostarczając atrakcyjnego materiału, obserwując widoczne rezultaty świadczące o dokonujących się w dziecku zmianach o charakterze jakościowym i ilościowym;
 • w pracy pedagogicznej stosuje głównie metody czynne (samodzielnych doświadczeń, kierowania własną działalnością, stawiania zadań i ćwiczenia) oraz metody aktywizujące (np. dramę);
 • organizując proces edukacyjny obserwuje poziom aktywności swoich wychowanków i właściwie go interpretuje przy ogólnym założeniu, że właściwą, dobrą sytuacją jest ta, gdy dziecko chętnie uczestniczy w inicjowanych działaniach;
 • cechuje się stałym dążeniem do stwarzania jak najlepszych warunków sprzyjających aktywnej działalności dziecka w rożnych jej formach;
 • jego praca przynosi pożądane rezultaty, gdyż oparta jest na określonych zasadach, metodach, wskazaniach metodycznych.

Ostatnia aktualizacja: 2020-03-25