Kontrast
Kontakt
Miejskie Przedszkole nr 1 w Bochni
Strona głowna  /  Nasza Misja i Wizja
Nasza Misja i Wizja
MISJA PRZEDSZKOLA (PO CO JESTEŚMY?):
 
Miejskie Przedszkole nr 1
to placówka, w której profesjonalnie wspomagamy i ukierunkowujemy rozwój dzieci
zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami.
Naszymi najlepszymi sojusznikami są rodzice i środowisko lokalne,
dlatego wysoko cenimy sobie dobrą współpracę z nimi.
Zapewniamy wychowanie, nabywanie nowych umiejętności i opiekę
w warunkach pełnej akceptacji i bezpieczeństwa.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA:

1) wnętrze i otoczenie przedszkola zapewnia dzieciom bezpieczne warunki pobytu;

2) stosowane w przedszkolu sprzęty, urządzenia, środki są zdrowe, bezpieczne dla dzieci;

3) wyposażenie przedszkola zapewnia dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju jest nowoczesne, dostępne, atrakcyjne;

4) nauczyciele rozbudzają zainteresowania dzieci bliższym i dalszym środowiskiem, stosują ciekawe pomoce dydaktyczne, umieją korzystać z pomocy rodziców dziecka, w celu uatrakcyjniania zajęć;

5) przedszkole wyróżnia się własnym, indywidualnym, specyficznym klimatem wewnętrznym, którego współtwórcami są dzieci (wystrój, wyposażenie sal, kąciki tematyczne, rodzaj zabawek, miejsce ich przechowywania itp.);

6) programy konstruowane są w wyniku pracy zespołowej i zawierają się w wizji przedszkola, do ich realizacji wykorzystujemy aktywne metody pracy;

7) przedszkole realizuje programy profilaktyki zdrowotnej, bezpieczeństwa w domu i w miejscach publicznych;

8) systematycznie doskonalimy swoje umiejętności w zgodzie z nowymi tendencjami w pedagogice;

9) nauczyciele dobrze znają dziecko i jego środowisko rodzinne, orientują się w jego potrzebach, możliwościach i oczekiwaniach, wykazują zaangażowanie i dbałość o każde dziecko;

10) umiejętnie obserwują i dokumentują postępy w rozwoju dziecka, celem lepszego stymulowania jego rozwoju;

11) między nauczycielami, rodzicami, dziećmi i pracownikami istnieje klimat zaufania wynikający z osobistych kontaktów i pozytywna identyfikacja z przedszkolem;

12) dzieci są tolerancyjne, wrażliwe na potrzeby innych, kreatywne i solidnie przygotowane do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się świecie XXI w.;

13) w sposób spontaniczny podejmują działania zmierzające do polisensorycznego poznawania świata.

 

Dążymy, aby Przedszkole nr 1 było placówką znaną i szanowaną.  

Otwartą na potrzeby dzieci, rodziców i środowiska lokalnego.  

Współpracującą i uczącą się.


Ostatnia aktualizacja: 2019-02-07