Kontrast
Kontakt
Miejskie Przedszkole nr 1 w Bochni
Strona głowna  /  Program wych. przed.
Program wych. przed.

W roku szkolnym 2019/2020 w przedszkolu realizowane są programy wychowania przedszkolnego:

w grupach I, II, IV i V- "Nowa Trampolina "- Wydawnictwo Szkolne PWN

w grupie III - "Zabawy z porami roku"- Wydawnictwo Podręcznikarnia    

 

„Nowa Trampolina” to nowatorska seria publikacji edukacyjnych skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym – od 2,5-latków do 6-latków. Ciekawe i pomysłowe zadania pozwalają zaspokoić naturalną u dzieci ciekawość świata, ich dociekliwość ipotencjał twórczy oraz wspomagają rozwój społeczno-emocjonalny

Seria przygotowana zgodnie z aktualną podstawą programową, zachęca przedszkolaki do zdobycia wszystkich umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki w szkole. 

Materiały są dostosowane do możliwości dzieci, a dzięki wspólnym kręgom tematycznym stanowią wzajemnie uzupełniającą się całość. Publikacje można z powodzeniem wykorzystać do pracy w grupach mieszanych wiekowo.

Bohaterem przewodnim cyklu jest Trampolinek – niezwykły mieszkaniec przedszkolnej półki z zabawkami, który towarzyszy dzieciom podczas codziennej zabawy i nauki oraz zachęca do wykonywania różnych zadań.

 

 

 

 

ZESTAW PROGRAMÓW w Miejskim Przedszkolu nr 1 w Bochni w roku szkolnym 2O18/2019  

 

 

Program Wokół przedszkola:

 1. Wykazuje całkowitą zgodność proponowanych treści z zawartym w podstawie programowej wykazem kompetencji.
 2. Uwzględnia 5 warstw rozwoju człowieka: biologiczną, psychologiczną, socjologiczną, kulturologiczną i duchową.
 3. Zawiera nowe arkusze obserwacji pedagogicznej dziecka w przedszkolu.
 4. Przedstawia przykładowe scenariusze zajęć dla dzieci wykorzystujące w sposób integralny treści programowe.

 

 

 

2017/2018

Aktualizacja 19.09.2017 r.

Załącznik nr …

do Planu pracy
Miejskiego Przedszkola nr 1
w Bochni
na rok szk. 2017/2018

Zestaw programów
wychowania przedszkolnego dopuszczonych do realizacji w przedszkolu

w roku szkolnym 2017/2018

· Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)art. 22a ust. 6, art. 22ab;

· Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) art. 15 ust. 30; 

· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356) - załącznik nr 1.

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników zostało opublikowane w dniu 6 marca 2017 r. w Dzienniku Ustaw (Poz. 481). Rozporządzenie weszło
  w życie w dniu 7 marca 2017 r.

Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dyrektor dopuścił do realizacji w roku szkolnym 2017/2018 następujące programy:

 1. Tytuł programu: Trampolina. Program wychowania przedszkolnego.
 2. Autorki programu: Małgorzata Janiak, Kamila Witerska.
 3. Wydawnictwo: PWN Wydawnictwo Szkolne sp. z o.o. sp.k.
 4. Adresaci: program przeznaczony jest dla placówek wychowania przedszkolnego, przedszkoli różnego typu.

Opinia o programie:

http://www.wszpwn.com.pl/wydarzenie/program-wychowania-przedszkolnego-pwn-do-nowej podstawy-programowej,336.html

  Program wychowania przedszkolnego „Trampolina” jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.). Zgodnie z podstawą programową nadrzędnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, które realizowane jest przez proces kształcenia obejmujący opiekę, wychowanie i nauczanie.

Trampolina_program-wych_przed_z-termin_okladka.jpg

Program stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych wskazanych w podstawie programowej.

Program wychowania przedszkolnego "Trampolina" zawiera:

1)       Cele kształcenia.

2)       Zakładane osiągnięcia dziecka

3)       Treści kształcenia. Materiał nauczania i wychowania

4)       Sposoby realizacji celów i treści kształcenia

5)       Diagnozowanie rozwoju dziecka

6)       Indywidualizacja wspierania rozwoju dziecka

7)       Załączniki: Informacje o gotowości szkolnej, przykładowy plan pracy, podstawa programowa.

8)       Do programu dołączono specjalny terminarz z wykazem typowych i nietypowych świąt przedszkolnych.

Autorkami programu są:

dr Kamila Witerska – pedagog wieku dziecięcego, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Twórczości Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki uzyskała
na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka książek i artykułów z zakresu dramy i twórczości
w edukacji. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Edukatorów Dramy National Drama oraz członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności.

Małgorzata Janiak – nauczyciel wychowania przedszkolnego, z wieloletnim doświadczeniem w pracy z małymi dziećmi. Absolwentka Akademii Świętokrzyskiej.  Od wielu lat pracuje w przedszkolu – prowadzi grupy według  Pedagogiki M. Montessori. Jako doświadczony nauczyciel uczestniczyła w tworzeniu tych grup od podstaw związanych
z przygotowaniem otoczenia (klasy) oraz pomocy rozwojowych wg koncepcji pedagogicznej M. Montessori niezbędnych do funkcjonowania dzieci prowadzonych tą metodą. Czynnie współpracuje z placówkami tego typu. Członek Polskiego Stowarzyszenia Montessori, koordynator  programów edukacyjnych „Partnerskie Przedszkole” oraz programu „Promocja Zdrowia”.

Religia:

Kochamy dobrego Boga

nr AZ-0-01/10

Zespół autorów: s. Ewelina Szczyrba sł BDNP, s. Agnieszka Skrzypek sł. BDNP,

s. Katarzyna Król sł. BDNP, s. Agata Kołek sł. BDNP, s. Barbara Mądro sł. BDNP,

s. Agnieszka Krajnik sł. BDNP, s. Bernadetta Graniczny sł. BDNP,

Wydawnictwo „Gaudium

 

Kochamy dobrego Boga

nr AZ-0-04/3

Autor: s. Maria Najowicz, Mariola Żołowicz,

Wydawnictwo: „Jedność”,

Kielce 2004

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-03-25