Kontrast
Kontakt
Miejskie Przedszkole nr 1 w Bochni
Strona głowna  /  Pomoc psych.-ped.
Pomoc psych.-ped.
Aktualizacja z dnia 25.03.2020 r.

Dzień dobry Państwu. Przesyłam informację od Pani Doroty Bielińskiej, która jest w przedszkolu logopedą.

Teść informacji: Proszę rodziców dzieci, które uczęszczają na terapię logopedyczną o kontakt poprzez mail: logopediadialog@gmail.com. Proszę o wysłanie na ten adres imienia i nazwiska dziecka oraz grupy. Pomoże mi to nawiązać z Państwem kontakt i wysyłać propozycje ćwiczeń i zabaw przygotowanych dla Państwa dziecka. Terapia pedagogiczna przynosi najlepsze efekty, kiedy jest regularna, ćwiczenia wykonywane są codziennie. Czas takich ćwiczeń nie powinien przekroczyć 15 min.

Wcześniejsze informacje: GRAFIK GODZIN SPECJALISTÓW


Propozycja zajęć w ramach realizacji pomocy psychologiczno-pedagogiczej


Materiały od psychologa: W celu uzyskanie wsparcia pscyhologicznego prosimy o kontakt z psychologiem panią Aleksandrą Czarniecką - Chrobak aleksandra.czarniecka@wp.pl


Terapia pedagogiczna:


Logopeda:


Inne:

 


KONSULTACJE I PORADY

Z ZAKRESU POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

2019/2020

Harmonogram dyżurów  pracowników Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i. St. Szumana w Bochni na rok szkolny 2019/2020

Przedszkole nr 1 w Bochni

 

DATA

GODZINY

PRACOWNIK

22.10.2019 r.

08.00 – 10.00

 

 

Bogumiła Cholewa
 (psycholog)

10.12.2019 r.

08.00 – 10.00

03.03.2020 r.

08.00 – 10.00

12.05.2020 r.

08.00 – 10.00

 


KONSULTACJE I PORADY

Z ZAKRESU POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

2018/2019

Zapraszamy zainteresowanych Rodziców na indywidualne konsultacje z Panią:Psycholog- Bogumiłą Cholewa w dniu

05.03.2019 r. 08.00 – 10.00               14.05.2019 r. 08.00 – 10.00

Ponadto w załączniku:

Propozycje szkoleń i warsztatów dla Rodziców oraz dzieci:

Harmonogram dyżuru psychologa z Poradni


znajdziecie Państwo informację w sprawie propozycji szkoleń dla Rodziców i dzieci oraz nauczycieli. Szkolenia te organizowane są na terenie poradni. W naszym przedszkolu w miesiącu marcu/kwietniu również planujemy szkolenie dla Rodziców z udziałem nauczycieli. Jeżeli jesteście Państwo w szczególny sposób zainteresowani jakąś tematyką to proszę o propozycje na stronie FB przedszkola pod postem o szkoleniach. Być może będziemy mieli możliwość zorganizować w tym temacie szkolenie dla Państwa. Państwa propozycje przedstawimy Pani dyrektor poradni, z którą przedszkole współpracuje.


KONSULTACJE I PORADY

Z ZAKRESU POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

2017/2018

Zapraszamy zainteresowanych Rodziców
na indywidualne konsultacje z Panią:

  1. Psycholog- Bogumiłą Cholewa w dniu 23.11.2017 roku;
  2. Pedagog- Agnieszką Biernat w dniu 02.02.2018 roku,

które w tych dniach będą do Państwa dyspozycji w naszym przedszkolu w ramach współpracy przedszkola z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną im. Stefana Szumana w Bochni.


MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1
W BOCHNI

FORMY POMOCY Z ZAKRESU POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

2017/2018

   Na podstawie § 2 ust. 3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. Poz. 1591):

     Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom.

FORMY i SPOSOBY ORGANIZACJI POMOCY
z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej Rodzicom
w Miejskim Przedszkolu nr 1 w Bochni
w roku szk. 2017/2018

PORADY, KONSULTACJE, WARSZTATY I SZKOLENIA

 

 

w szczególności:

Udostępnienie materiałów np.
w formie gazetek dla rodziców, folderów, ulotek, plakatów itp.

 

Referaty.

 

 

 

 

Rozmowy, pogadanki.

 

Informacje dla rodziców.

 

Inne np. udzielone przez osoby

gościnnie zaproszone do przedszkola np. dietetyk, lekarz, pielęgniarka, stomatolog- w miarę ich możliwości czasowych.

w szczególności:

Indywidualne podczas zebrań z rodzicami.

 

Indywidualne z nauczycielami lub dyrektorem na wniosek rodzica, w terminie uzgodnionym wcześniej z nauczycielami grupy, poza godzinami ich pracy z dziećmi, a z dyrektorem w godzinach pracy wyznaczonych na konsultacje z rodzicami codziennie od 11.00-12.00.

 

Indywidualne ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu
wg. harmonogramu ich godzin.

 

Ze specjalistami np. z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Bochni:

  1. na wniosek złożony przez Rodzica do poradni;
  2. według harmonogramu dyżurów przedstawicieli poradni na terenie przedszkola;
  3. w ramach i po szkoleniu lub warsztatach zaproponowanych przez poradnię na terenie poradni i przedszkola;

Inne w miarę możliwości organizowane we współpracy
np. z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, MOPS, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Policją, Strażą Miejską, organem prowadzącym, Domem Kultury, Szkołą Muzyczną  innymi szkołami i placówkami itp.

Szkolenia, warsztaty w przedszkolu mogą prowadzić np. nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu, specjaliści zatrudnieni
w przedszkolu, przedstawiciele poradni, osoby zaproszone w tym np. trenerzy z ośrodków doskonalenia zawodowego nauczycieli inne osoby w ramach szkoleń organizowanych przez inne instytucje działające na rzecz edukacji i rodziny oraz np. doradcę metodycznego, w organizacji, których przedszkole pośredniczy, np. poprzez udostępnienie informacji na temat tych szkoleń.

Oprac. dyrektor przedszkola we współpracy z koordynatorem ds. pomocy psych.-ped. na terenie przedszkola P. Agatą Gajewską do celów związanych ze wzmocnieniem efektywności udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej na terenie przedszkola. Zatwierdzam do realizacji w roku szkolnym 2017/2018 K. Cieśla.

Harmonogram pracy specjalistów w przedszkolu:

Psycholog: mgr Beata Stefańska Obuszko wymiar czasu pracy 6/20

wtorki: 8.00-12.00

czwartek: 11.30-13.30

Logopeda: mgr Monika Buziak- Halberda wymiar czasu pracy 5/22

I tydzień: 

wtorki: 12.30-13.30

środy: 8.30-12.30

II tydzień:

poniedziałki: 7.30-12.30

Zmiany godzin logopedy uzależnione są od czasu pracy z N-la z dziećmi w gr. III i I.


Ostatnia aktualizacja: 2020-04-17