Kontrast
Kontakt
Miejskie Przedszkole nr 1 w Bochni
Strona głowna  /  Rekrutacja 2020/2021
Rekrutacja 2020/2021

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA:

Informacja: http://przedszkole1bochnia.dlaprzedszkoli.eu/?m=aktualnosc&id=39

Dokumenty do pobrania:
1. Wniosek
2. Oświadczenia do wniosku
3. Informacja o RODO (dołączyć do wniosku)
4. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola.
5. Kryteria do rekrutacji
6. Terminy rekrutacji

 

W terminie od 20 lutego do 28 lutego 2020 roku Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola będą mogli pobrać i złożyć pisemną

DEKLARACJĘ KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ
w naszym przedszkolu.

Deklaracje dostępne będą u nauczycieli  grup po wypełnieniu należy je przekazać nauczycielowi grupy.

Po 28 lutym dziecko, którego rodzic nie złożył wymaganej dokumentacji będzie objęte pełną procedurą rekrutacyjną. 

 

Rodziców dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola, którzy złożyli deklaracje i jednocześnie ubiegali się o miejsce np. w szkole prosimy aby złożyli pisemne oświadczenie o rezygnacji z ubiegania się o miejsce w przedszkolu na kolejny rok, jeżeli zdecydują o wyborze innej placówki.

Szczegółowe terminy dotyczące rekrutacji podane będą na stronie internetowej przedszkola i na stronie BIP, a obecnie są wywieszone na tablicy przy drzwiach wejściowych do przedszkola.

Na podstawie złożonych deklaracji dyrektor określa liczbę wolnych miejsc na kolejny rok.

REKRUTACJA
na rok szk. 2020/2021

rozpocznie się 2 marca, a zakończy się 20 marca 2020 r.
o godz. 15.00

Wnioski wydawane będą przez pracownika sekretariatu, a po godzinie 14.30 u nauczycieli Gr. I.

Wypełniony wniosek należy złożyć u nauczycieli Gr. I (lub w kancelarii).

Przedszkole prowadzi nabór na wolne miejsca, liczba wolnych miejsc określona będzie na podstawie Deklaracji złożonych przez Rodziców dzieci obecnie uczęszczających
do przedszkola.

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego zbierane będą w terminie:
 od 20 lutego do 28 lutego 2020 roku.

Zapraszamy.

Dokumenty do pobrania:

1. Kryteria

2. Terminy

3. Wniosek na rok szk. 2020/2021

4. Załączniki do wniosku

5. Załącznik do wniosku RODO

6. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Przedszkola nr 1

6. DEKLARACJA KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W NASZYM PRZEDSZKOLU- dotyczy dzieci przyjętych na rok szk. 2019/2020

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-04-24